Slovenské Centrum Tkanív a Buniek je členom skupiny PrimeCell.

Slovenské Centrum Tkanív a Buniek je tkanivové zariadenie, ktoré je súčasťou skupiny PrimeCell group. Jedná sa o skupinu, ktorá združuje inovatívne biotechnologické spoločnosti, zdravotnícke zariadenia, výrobcov liečivých prípravkov modernej terapie a tkanivové zariadenia. Súčasne zahŕňa aj rodinnú banku perinatálních tkanív (tkanivo pupočníka, pupočníková krv). Disponuje 10 000 m2 čistých priestorov schválených na výrobu liekov a transplantácií tkaniva v najprísnejšom, takzvanom GMP režime. Skupina PrimeCell, ako výrobca liekov určených na použitie pri pokrokových liečebných postupoch sa zaoberá výrobou i vývojom nových liekov. Ako tkanivové zariadenie vyvíja a pripravuje tkanivové transplantáty nielen pre rutinné chirurgické výkony, ale aj pre vysoko špecializované výkony v kardiochirurgii, ortopédii, oftalmológii a ďalších odbornostiach.

Súčasťou skupiny PrimeCell je najmodernejšia banka pupočníkovej krvi na Slovensku, ktorá zabezpečuje odber, skúšanie, spracovanie a úschovu pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka pre vlastnú potrebu. Taktiež sa zaoberá výskumom kmeňových buniek na terapeutické použitie a funguje ako bunková banka.

Slovenské centrum tkanív a buniek ako prvé tkanivové zariadenie získalo od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky povolenie podľa Zákona č. 578/2004 Zbierky zákonov a stalo sa zdravotníckym zariadením ambulantnej zdravotnej starostlivosti.“


   


 

Kontakty: 

 panak 800 pr

 

 

 

 

 

Copyright © 2017. sctb.sk

Slovenské Centrum Tkanív a Buniek s. r.o.
Tematínska 5/A
851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka